Kun je dan niet beter mensen weren uit de gebieden?

Wanneer we ons realiseren dat we op bezoek zijn in de natuur en er met respect mee omgaan, zijn mensen welkom in de kraamkamer van de natuur. Maar wie op kraamvisite gaat, weet dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn voor een kersvers gezin. In veel gebieden hangen daarom sinds deze week posters, […]

Wanneer we ons realiseren dat we op bezoek zijn in de natuur en er met respect mee omgaan, zijn mensen welkom in de kraamkamer van de natuur. Maar wie op kraamvisite gaat, weet dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn voor een kersvers gezin. In veel gebieden hangen daarom sinds deze week posters, borden of spandoeken met de tekst ‘Welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur’.

De meeste paden zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied overblijft waar wilde dieren zich kunnen terugtrekken en tegelijkertijd genoeg ruimte overblijft voor wandelaars, fietsers en ruiters om van de natuur te genieten. Op de websites van de terreineigenaren staat per gebied aangegeven of er afsluitingen zijn in verband met het broedseizoen.