Projecten

Zonsopkomst, Polder Breebaart

Onze lopende projecten

Vanuit ons streven naar behoud, ontwikkeling en toegankelijkheid van natuur- en cultuurschatten in het Groningse landschap ontwikkelen wij voortdurend nieuwe projecten om onze doelen concreet te maken: herstellen van natuur in het Dollardgebied bijvoorbeeld of de restauratie van eeuwenoude boerderijen. Bekijk hieronder meer informatie over onze actuele projecten.

 • Hunzezone

  In het kader van het project Groningen: Stad aan de Hunze werkt Het Groninger Landschap aan het herstel van de

  Lees verder
  Projecten
 • Actieplan Weidevogels Groningen

  Toekomst voor grutto, kievit, tureluur en andere weidevogels in Groningen

  Lees verder
  Projecten
 • Herstel Occo Reintiesheerd Stedum

  Boerderij Occo Reintiesheerd krijgt in het bezit van Het Groninger Landschap een nieuwe toekomst.

  Lees verder
  Projecten
 • Wij&Wadvogels

  Het Waddengebied is een cruciale schakel op een belangrijke vogeltrekroute: de Oost Atlantische trekroute. Miljoenen vogels brengen er de winter

  Lees verder
  Projecten
 • Projecten Ennemaborg Midwolda

  Het Groninger Landschap heeft plannen voor Landgoed Ennemaborg in Midwolda. Zo maakten we van het Koetshuis een bezoekerscentrum, realiseren we

  Lees verder
  Projecten
 • De Kleine Polder Termunterzijl

  In afstemming met omwonenden heeft Het Groninger Landschap De Kleine Polder heringericht. Het is een bijzonder gebied geworden waarbij recreatie

  Lees verder
  Projecten
 • Natuurinclusieve landbouw Midwolder Bouwten

  In de komende vijf jaar wordt op een akkergebied van 60 hectare naast de Ennemaborg in Midwolda een aantal natuurinclusieve maatregelen genomen.

  Lees verder
  Projecten
 • Steenfabriek Rusthoven Wirdum

  Het Groninger Landschap heeft in 2019 de Steenfabriek Rusthoven in Wirdum dankzij een particuliere gift kunnen aankopen en werkt nu

  Lees verder
  Projecten
 • Natuurverbetering Eems-Dollard

  De Eems-Dollard is een van de twee estuaria die er in Nederland nog zijn: plekken waar het zoete water van een rivier geleidelijk overgaat in het zoute water van de zee, waardoor brak water ontstaat.

  Lees verder
  Projecten
 • Groningen: Stad aan de Hunze

  “Groningen: Stad aan de Hunze” geeft Groningen haar oorspronkelijke rivier terug. Daarmee wordt de Hunze weer de rivier van Drenthe tot aan het Wad.

  Lees verder
  Projecten
 • Hunzevisie

  In de afgelopen 20 jaar is er enorm veel nieuwe natuur (3000 ha) ontwikkeld, in Drenthe en Groningen door Het Groninger Landschap en Het Drentse Landschap aan de hand van de Hunzevisie die beide organisaties hebben opgesteld in 1995.

  Lees verder
  Projecten
 • Theehuis de Kwelderschuur

  Een theehuis en informatiepunt in de kwelderschuur bij de Westpolder is een samenwerking met lokale ondernemer.

  Lees verder
  Projecten
 • Brakwaternatuur Deikum

  In Deikum wordt 41 hectare akkerland getransformeerd tot brakwaternatuur om kwelderplanten en wadvogels meer ruimte geven.

  Lees verder
  Projecten