Projecten

UItzicht kijkhut, Oostpolder

Onze lopende projecten

Vanuit ons streven naar behoud, ontwikkeling en toegankelijk maken van natuur- en cultuurschatten in het Groningse landschap ontwikkelen wij voortdurend nieuwe projecten om aan deze doelstelling gestalte te geven: de revitalisering van de rietoevers van het Zuidlaardermeer bijvoorbeeld of de restauratie van de Luchtwachttoren in Warfhuizen. Bekijk hieronder meer informatie over onze actuele projecten.

 • Natuurherstel Polder Breebaart

  Minder slib, meer natuur

  Lees verder
  Projecten
 • Natuurverbetering Eems-Dollard

  De Eems-Dollard is een van de twee estuaria die er in Nederland nog zijn: plekken waar het zoete water van een rivier geleidelijk overgaat in het zoute water van de zee, waardoor brak water ontstaat.

  Lees verder
  Projecten
 • Groningen: Stad aan de Hunze

  “Groningen: Stad aan de Hunze” geeft Groningen haar oorspronkelijke rivier terug. Daarmee wordt de Hunze weer de rivier van Drenthe tot aan het Wad.

  Lees verder
  Projecten
 • Hunzevisie

  In de afgelopen 20 jaar is er enorm veel nieuwe natuur (3000 ha) ontwikkeld, in Drenthe en Groningen door Het Groninger Landschap en Het Drentse Landschap aan de hand van de Hunzevisie die beide organisaties hebben opgesteld in 1995.

  Lees verder
  Projecten
 • Theehuis de Kwelderschuur

  Een theehuis en informatiepunt in de kwelderschuur bij de Westpolder is een samenwerking met lokale ondernemer.

  Lees verder
  Projecten
 • Atlantikwall

  Met project ‘Atlantikwall’ zorgen we dat verslagen en overblijfselen van de stelling bij Fiemel uit de Tweede Wereldoorlog worden vastgelegd, bewaard en ontsloten.

  Lees verder
  Projecten
 • Brakwaternatuur Deikum

  In Deikum wordt 41 hectare akkerland getransformeerd tot brakwaternatuur om kwelderplanten en wadvogels meer ruimte geven.

  Lees verder
  Projecten
 • Rietoevers Zuidlaardermeer

  Met project Revitalisering Rietoevers Zuidlaardermeer willen we het leefgebied van de moerasvogels bij het Zuidlaardermeer verbeteren.

  Lees verder
  Projecten