Groningen: Stad aan de Hunze

Groningen: Stad aan de Hunze

Het vergezicht is een stroomgebied van bron tot monding. Oorspronkelijk stroomde de Hunze via de stad Groningen, het Reitdiep en het Lauwerszee tot de Waddenzee, maar tegenwoordig komt de Hunze roemloos tot haar einde in het Winschoterdiep. De doelstelling is om de rivier uiteindelijk weer te verlengen tot de Waddenzee, zodat de Hunze weer de verbinding tussen beek en wad wordt die het ooit geweest is. Voor het herstellen van deze verbinding vervult de stad Groningen een cruciale rol.

Het plan ‘Groningen: Stad aan de Hunze’ richt zich op het verbinden van het Drents Diep met het Reitdiep ter hoogte van Wierumerschouw.  Op dit moment stroomt het Hunzewater via het Winschoterdiep naar het Eemskanaal, maar op termijn moet een gedeelte van dit water weer door de oostelijke stadsrand van Groningen en het Reitdiep gaan stromen. Hierbij komen natuur, water, woongenot, recreatie, infrastructuur, cultuurhistorie, vestigingsklimaat en educatie allen samen, hetgeen een impuls moet geven aan de oostrand van Groningen. Het streven is om hierbij zoveel mogelijk de oorspronkelijke route van de Hunze te volgen.

Stand van zaken

Een streven is één ding, het daadwerkelijk uitvoeren is een ander. Op dit moment wordt de visie daarom uitgewerkt tot een concreet programmaplan. Er wordt verkend wat de meerwaarde van een herstelde Hunze voor Groningen kan zijn, en bij welke bestaande of nog te komen ontwikkelingen aangesloten kan worden. Wordt er bijvoorbeeld een weg aangepakt, dan is dat hét moment om daar ook de Hunze op te waarderen. Daarnaast is het ophalen van overige ideeën en wensen van belang, om te zorgen dat de Hunze aansluit bij wat omwonenden of andere belanghebbenden waardevol vinden. Heb je daarom als bewoner, recreant of professional interessante informatie of ideeën die ons verder zouden kunnen helpen, laat het ons dan weten via info@groningerlandschap.nl.

"Heeft u zelf een mooi verhaal of een mooie foto die te maken heeft met de Hunze in de Stad Groningen? Stuur het ons toe!"

Hunzefoto van de maand

Voor de Hunze geldt niet alleen ‘het wordt’. ‘Het is’ of ‘het was’ is namelijk net zo interessant. De vroegere en huidige Hunze hebben ook unieke waarden, en die waarden willen we graag boven tafel krijgen. Heeft u zelf een mooi verhaal of een mooie foto die te maken heeft met de Hunze in de Stad Groningen? Stuur het ons toe via communicatie@groningerlandschap.nl.

Elke maand plaatsen we een foto om de Hunze weer in beeld te brengen!

fotograaf Hein Folkers

Het plan ‘Groningen: Stad aan de Hunze’ maakt onderdeel uit van de Hunzevisie 2030. Hier kun je lezen wat er nodig is om de Hunze weer te laten stromen tot de Waddenzee.

Nieuws

juni 2018

Het is de droom van menig water- en natuurliefhebber. Dat het riviertje de Hunze weer vanuit Drenthe, door de stad, richting het Reitdiepdal gaat stromen. Het Groninger Landschap ziet het wel zitten en doet onderzoek naar de mogelijkheden.
klik hier voor de uitzending van OOG TV – 14 juni 2018

 

juli 2017
De Hunze als project om erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap te versterken
Het Groninger Landschap krijgt een opdracht van de provincie Groningen om het herstel van de beek de Hunze te combineren met de verbetering van erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap.

Persbericht Provincie Groningen: Opdrachten voor projecten erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap
Nieuwsbericht RTV Noord : Oude beekdallandschap van de Hunze wordt weer zichtbaar

27 juni 2017
Gedeelte oude loop van de Hunze overgedragen aan Het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap heeft op 27 juni een stuk grond bij Roodehaan overgedragen gekregen van de gemeente Groningen. Langs de langgerekte strook van 10 hectare loopt een deel van de oude loop van de Hunze. Het gebied ligt ter hoogte van de Stainkoeln en is een belangrijke schakel tussen het Winschoterdiep en de huidige Hunzezone op bedrijventerrein Eemspoort.
Klik hier voor informatie

15 januari 2017 Thies Dijkhuis heeft van de gemeente Groningen de Erepenning ontvangen. Hij is hiermee beloond voor zijn inspanningen om de Hunzezone voor de Stad Groningen te besparen. Dit prachtige stuk Hunzenatuur ligt tussen de bedrijventerreinen Eemspoort en Euvelgunne, en is voor ons de Hunze inspiratie voor de rest van de Stad. Meer informatie vindt u op RTV Noord

Over de strijd die Boer Dijkhuis geleverd heeft, is een documentaire verschenen: De laatste boer van Euvelgunne. Een trailer van deze documentair kunt u bekijken op you tube

De documentaire is terug te zien via NPO | 2Doc Makers van Morgen. Klik hier voor de link