Herstel Boerderij De Haver

Beeldbepalend op het Groninger Hogeland

Aan het Boterdiep en de rand van het beschermd dorpsgezicht Onderdendam ligt boerderij De Haver. De rijksmonumentale boerderij uit 1894 is een typisch voorbeeld van een Oldambtster boerderij op het Hogeland. Vanwege zijn beeldbepalende ligging, de hoge mate van gaafheid én de vormgeving en het materiaalgebruik is De Haver van groot cultuurhistorisch belang voor Groningen. In mei 2020 is gestart met het herstel.

Aardbevingsschade

Door de gaswinning in Groningen heeft de boerderij flinke aardbevingsschade opgelopen. De laatste eigenaren hebben de boerderij verkocht aan de NAM, die op haar beurt de boerderij in 2017 heeft overgedragen aan Het Groninger Landschap. Met de overdracht is de instandhouding van het monumentale karakter van de boerderij gegarandeerd. De boerderij behoudt zijn woonbestemming, maar op zo’n wijze dat dit niet gepaard gaat met een ingrijpende versterkingsoperatie. Concreet betekent dit het kwetsbare stenen voorhuis een kleinschalige publieke functie krijgt en dat de woonfunctie elders in de boerderij wordt gerealiseerd. Het Groninger Landschap heeft Architectenbureau Onix gevraagd het plan voor de nieuwe woonfunctie te ontwerpen. In het voorjaar van 2020 is gestart met de herinrichting en renovatie.

Naast boerderij De Haver in Onderdendam zijn ook Occo Reintiesheerd in Stedum en Plaats Melkema in Huizinge door de NAM aan Het Groninger Landschap overgedragen.