Rietoevers Zuidlaardermeer

Revitalisering Rietoevers Zuidlaardermeer

Eind januari 2016 is er gestart met een project om het leefgebied van de moerasvogels bij het Zuidlaardermeer te verbeteren. Het grootste deel van de rietvelden rond het Zuidlaardermeer is te droog voor deze vogelsoort. Bodemverzuring en waterpeilverlaging zijn de grote boosdoeners.

Wat gaan we doen?

Van 30 hectare rietvelden wordt 25 cm. grond afgeplagd om het land te verlagen en dus te vernatten. Bovendien worden er enkele grote waterpartijen aangelegd in de vorm van fourageerpoelen en –slenken. Met het afgeplagde materiaal worden er extra rietstroken voor de bestaande waterlijn gecreëerd. Naar verwachting heeft het project een looptijd van twee jaar.

Wat wordt beoogd?

Met dit project willen we de oevers van het Zuidlaardermeer vernatten en door herinrichting het gebied aantrekkelijker maken voor moerasvogels als de baardman, grote karekiet, de roerdomp en de snor. Door deze ingreep worden ook nieuwe kansen voor de otter gecreëerd.

Onze partners

Dankzij financiële bijdragen van de Provincie Groningen, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Nationale Postcode Loterij en Kikkoman Foods BV, hebben we een succesvolle start met dit project kunnen maken. Het werk wordt uitgevoerd door Knoop Baggerwerken uit Tynaarlo, dat speciale drijvende moeraskranen voor dit type werk, met succes elders in Nederland heeft ingezet.

Volg de blog van Michel Krol, natuurbeheerder