Polder Breebaart

Polder Breebaart is het eerste binnendijkse getijdengebied van Nederland: een natuursucces! Het brakke water in de polder geeft de kenmerkende planten en dieren van dit karakteristieke leefmilieu nieuwe kansen. Op de lage, vochtige plekken vind je zeekraal, schorrenkruid en het goudknopje. Ook de bedreigde broedvogels zoals de kluut, de kokmeeuw, visdief en noordse stern weten het gebied in groten getale te vinden. De polder herbergt de grootste klutenkolonie van Europa. De kluut vindt hier z’n lievelingskostje: de zeeduizendpoot! Naast de steltlopers, ganzen en eenden, zijn er nu ook lepelaars en andere bijzondere vogelsoorten te zien.

Wat doet Het Groninger Landschap in dit gebied?

Begrazing

Om de kwelders open te houden wordt het gebied zeer selectief begraasd door rundvee. De koeien zorgen ervoor dat het gebied open blijft en dat het riet niet de overhand krijgt. Wadvogels zouden er dan geen broedgelegenheid meer vinden en ook zouden de typische kwelderplanten als zeeweegbree en zulte verdwijnen.

Waterpeil

De afwisseling van korte, door het vee begraasde vegetatie en hoog opgaande begroeiing zorgt voor een optimale biodiversiteit. De gewenste korte begroeiing houden we niet alleen in stand door begrazing, maar ook door het verhoging van het waterpeil in de winter, waardoor de plantengroei geremd wordt.

Baggeren

Daarnaast is het zaak om de geul tussen de inlaat en de vispassage open te houden, door deze regelmatig uit te baggeren. Daarbij zorgen we ervoor dat rond de broedvogeleilandjes voldoende breed en diep water aanwezig is om het rovers moeilijk te maken.

Voedsel voor de vogels

In een open kweldergebied komen veel verschillende planten voor, die weer een grote verscheidenheid aan insecten en ongewervelde dieren aantrekken: voedsel voor de vogels!

Wat is er te doen?

Samen houden we Groningen mooi

Groningen is prachtig! Wij blijven ons inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van alle natuurgebieden, zodat Groningers van nu én de toekomst kunnen blijven genieten van Groninger natuur. Ook jouw steun is hard nodig. Word daarom Beschermer en maak voor maar € 2,50 per maand het verschil voor het prachtige landschap bij u in de buurt.

Bezoekersinformatie

Polder Breebaart is vrij toegankelijk, mits je op de paden blijft. Honden zijn in het gebied niet toegestaan, ook niet aangelijnd.

woensdag en vrijdag geopend.

Ook geopend op Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag.

Adres
Dallingeweersterweg 30 9947 TB Termunten

Contact
050 313 5901
info@groningerlandschap.nl

Op de kaart