Lettelberterpetten

Op de grens van provincie Groningen en Drenthe liggen De Onlanden. Een laagveengebied met in het midden het Leekstermeer, ingeklemd tussen de zandgronden van Drenthe en de kleigronden van Groningen. Ten noorden van het Leekstermeer heeft Het Groninger Landschap de Lettelberterpetten.

Petgaten en legakkers

De naam Lettelberterpetten verwijst naar de zogenaamde petgaten. Aan het begin van de 20e eeuw is er bij Letterbert veen gewonnen. Door het uitgraven van het veen ontstonden er gaten die zich vulden met water, de petgaten. Het natte veen werd te drogen gelegd op smalle stroken land tussen de petgaten, de legakkers.

Nu 100 jaar later zijn deze petgaten weer dichtgegroeid (verland) en is er een waardevol Elzenbroekbos ontstaan. Een Elzenbos dat met zijn voeten in het water staat en een hoge natuurwaarde heeft voor flora en fauna. In 2020 zijn twaalf nieuwe petgaten gegraven om het proces van verlanding in stand te houden.

Olde Mart

Het bos werd tot in 1964 gebruikt als ‘geriefhoutbosje’ door de bewoners van het gebied (onder meer voor brandhout en voor gereedschap). Het staat bekend als ‘het bos van Olde Mart’. Oude Mart, Martje Kuper, was de vroegere bewoonster van dit gebied. Ook het water dat werd gebruikt voor de afvoer van turf richting Leekstermeer draagt haar naam: ’t Wiekje van Martje Kuper.

Het spannende plankenpad geeft je een goede indruk van het bijzondere moerasbos!

Succesvol natuurbeheer!

Onze inspanningen zijn meer dan beloond. In de Lettelberterpetten zijn twee diersoorten te vinden die in Nederland zeldzaam zijn: de zeggekorfslak en de groene glazenmaker.

Groene glazenmaker

Deze libel is voor haar voortbestaan geheel afhankelijk van één waterplant: krabbenscheer. De vrouwtjes leggen hun eitjes vlak onder de waterlijn op bladeren van deze stekelige waterplant. Een kieskeurig beestje dus! De eitjes overwinteren en komen in het voorjaar uit. Dan volgt er nog een 2e overwintering onder water, maar dan als larve. Na dit 2e jaar onder water kruipt de larve uit het water, ondergaat een gedaantewisseling en wordt een libel.

Zeggekorfslak

De zeggekorfslak zie je gemakkelijk over het hoofd. Hij is maar 1 tot 2 mm groot. Dit slakje is niet alleen ontzettend klein, maar ook heel erg zeldzaam. Hij komt maar op enkele plekken voor. Het zeggekorfslakje leeft op moerasplanten (zegge), van de algen en de schimmels die op de bladeren van deze planten groeien. Nu is de aanwezigheid van zegge niet bepalend voor de komst van de zeggekorfslak. Dat groeit op veel meer plaatsen. De kwaliteit van het kwelwater is dat wel.

Meer krabbenscheer

Het Groninger Landschap doet er alles aan om de krabbenscheervegetatie in stand te houden. Want alleen met krabbenscheer zal de groene glazenmaker hier voortbestaan. Krabbenscheer groeit alleen op plaatsen waar het water schoon is en van goede kwaliteit. Belangrijkste is dan om ervoor te zorgen dat de sloot niet helemaal dicht groeit. Die maken we daarom jaarlijks gefaseerd schoon.

Lettelberterpetten bezoeken

Onze wandelroute van 2,5 kilometer laat je al het moois van het gebied zien. De route brengt je o.a. naar onze uitkijktoren vanaf waar je een schitterend uitzicht over het Leekstermeer hebt.

Verderop langs de route staat ook nog een vogelkijkhut. In het voorjaar en de herfst zijn hier ontzettend veel verschillende vogels te spotten. De kievit, gele kwikstaart, kemphaan, watersnip, graspieper, veldleeuwerik én de bruine kiekendief, door het diverse landschap vind je ze hier allemaal. In de winter zie je hier honderden kol- en brandganzen en zit er altijd wel een ijsvogeltje.

Tot slot kun je ervoor kiezen om het spannende Petgatenpad te trotseren. Dit plankenpad voert dwars door het moerasbos en geeft je een indruk van de bijzondere vegetatie.

Bezoekersinformatie

De Lettelberterpetten zijn vrij toegankelijk mits je op de wandelpaden blijft. Honden zijn aangelijnd toegestaan.

Locatie
Hooilanden 12
9827 PG Lettelbert

Contact
050-3135901
info@groningerlandschap.nl

Op de kaart

Activiteiten op deze locatie

Jeugdactiviteiten

Waterbeestjesmiddag voor kinderen van 6-12 jaar

Zuidelijk Westerkwartier
Eropuit

Vroege vogelwandeling in de Lettelberterpetten

Zuidelijk Westerkwartier
Wandelroutes

Wandelroute Lettelberterpetten

Zuidelijk Westerkwartier