Oeverlanden Leekstermeer

Op de grens van de provincies Groningen en Drenthe liggen De Onlanden. Een laagveengebied met in het midden het Leekstermeer, ingeklemd tussen de zandgronden van Drenthe en de kleigronden van Groningen. Ten noorden van het Leekstermeer bezit Het Groninger Landschap de Oeverlanden.

Schoon water

De Oeverlanden zijn een half open grasweidelandschap, plotseling onderbroken door een klein en grillig moerasbos, de Lettelberterpetten. De afgelopen jaren hebben we in deze aaneengesloten natuurgebieden vooral ingezet op de realisatie van een afwisselend cultuurhistorisch landschap.

Water is een belangrijk element in dit gebied. Er is een waterbergingsgebied ingericht dat in extreme perioden met veel regen er voor zorgt dat de stad Groningen droge voeten houdt.

Het water in dit gebied is erg schoon. Kwelwater noemen we dit schone water; regenwater dat in de grond wegzakt en daar een lange weg aflegt. Door deze lange route wordt het water onderweg naar haar eindbestemming continue gefilterd en wordt het extreem schoon. Ook neemt het extra veel ijzer en kalk op, voedingsstoffen waar zeldzame planten en dieren op afkomen.

Het water in dit gebied is erg schoon. Kwelwater noemen we dit schone water; regenwater dat in de grond wegzakt en daar een lange weg aflegt.

Succesvol natuurbeheer!

Onze inspanningen zijn inmiddels meer dan beloond. In de Oeverlanden lopen nu twee diersoorten rond die in Nederland zeldzaam zijn: de kwartelkoning en de waterspitsmuis.

Kwartelkoning

De kwartelkoning zie je niet, maar hoor je wel. Deze zeldzame weidevogel houdt zich namelijk heel veilig op tussen het hoge gras in de Oeverlanden. Het mannetje maakt ’s nachts tijdens het broedseizoen een heel kenmerkend hard geluid. En dat is ook de enige reden waarom we weten dat er tenminste één kwartelkoning in de Oeverlanden zit. Of deze lokroep ook betekent dat er vrouwtjes in de buurt zijn. De kwartelkoning is een van de doelsoorten vanuit Natura 2000 in het Leekstermeergebied.

Waterspitsmuis

De waterspitsmuis is de grootste spitsmuis in Europa, maar komt in Nederland maar heel weinig voor. Deze muis heeft een uitgebreid menu; schaaldieren, waterinsecten, larven, slakken, wormen en kevers, hij lust het allemaal. Het speeksel van de watermuis is giftig. Daarmee verlamt hij grotere prooidieren als vissen en kikkers. De waterspitsmuis kan uitstekend zwemmen en de meeste van zijn prooien vangt hij onder water.

De kracht zit in de rust

De Oeverlanden van het Leekstermeer zijn niet toegankelijk voor publiek omdat dit een belangrijk rustgebied voor vogels is. Wel zijn de Oeverlanden goed te bewonderen vanaf de uitkijktoren en de vogelkijkhut die je op de wandelroute Lettelberterpetten tegen komt.

Samen houden we Groningen mooi

Groningen is prachtig! Wij blijven ons inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van alle natuurgebieden, zodat Groningers van nu én de toekomst kunnen blijven genieten van Groninger natuur. Dat kunnen we niet alleen. Ook jouw steun is hard nodig. Word daarom Beschermer en maak voor maar € 2,50 per maand het verschil voor het prachtige landschap.

Bezoekersinformatie

De oeverlanden van het Leekstermeer zijn een belangrijk rustgebied voor vogels en niet toegankelijk voor publiek. Vanaf de wandelpaden en de uitkijktoren heeft u uitzicht over de oeverlanden en het Leekstermeer.

Locatie
Hooilanden 12
9827 PG Lettelbert

Contact
050-3135901
info@groningerlandschap.nl

Op de kaart