Natuurgebieden

Onze natuurgebieden in Groningen

Wij zetten ons in voor herstel van natuurwaarden in het Groninger landschap, zodat oorspronkelijke natuur opnieuw z’n weg kan vinden en behouden kan worden. Denk aan de ontwikkeling van brakwatergebieden aan de Noordkust, waar specifieke vegetatie weer een kans krijgt en de vogels terugkeren in het landschap. We bouwen vogelkijkhutten, herstellen borgtuinen, restaureren en verhuren karakteristieke huizen, we exploiteren bezoekerscentra, vormen productiebos om tot natuurbos. En dat alles  delen we graag met de bewoners van Groningen. Met jou!

 

Kijk eens verder op de specifieke pagina’s per gebied en verbaas je over wat Groningen aan natuur allemaal te bieden heeft. Want het is echt waar: er gaat niets boven Groningen!

 • Aan de rand van Nederland ligt een ongerept natuurgebied van meer dan duizend hectare kwelder en zevenduizend hectare droogvallend wad. De ontmoeting tussen zout en zoet water maakt de Dollard uniek. In het brakke getijdenlandschap voelen planten als de zeeaster en diverse wad- en watervogels zich prima thuis.

  meer info
  Dollard
 • Geen indrukwekkender beeld van Noord-Groningen dan vanaf de zeedijk. Aan de ene kant het weidse water met z’n wildernis aan zandplaten en kwelders, aan de andere kant van de dijk het door mensenhanden geknede landschap. Hier helpt Het Groninger Landschap mee natuur en cultuur te behouden en te ontwikkelen.

  meer info
  Waddenkust
 • Net boven de stad Groningen ligt het uitgestrekte Reitdiepgebied. Vernoemd naar de gelijknamige, dertig kilometer lange rivier die de Stad Groningen met de zee verbond. Het water liep als een natuurlijke barrière door het landschap. Slechts op enkele plaatsen kon het overgestoken worden met een veerpont en dat is terug te zien in de loop van de wegen. Tegenwoordig vormt…

  meer info
  Reitdiep
 • Wie Groningen zegt, denkt aan eindeloze vergezichten: het fascinerende samenspel tussen land en water, wolken en wind. Heel anders is dat in het Zuidelijk Westerkwartier. Hier beheren we onze prachtige houtsingels en bosgebieden: goed voor vele kilometers wandelroute.

  meer info
  Zuidelijk Westerkwartier
 • Het Hunzedal is onderdeel van het beekdalsysteem van de Hunze. Vroeger stond dit beekdal in het najaar en in de winter onder water. Het was er zompig en moerassig. Later nam de mens het hier over. De oeverlanden werden ingepolderd en drooggelegd voor bewoning, veeteelt en akkerbouw. Dat ging helaas ten koste van planten en vogels. Die hadden een gevarieerde…

  meer info
  Hunzedal
 • Bourtange ademt geschiedenis. Bezoek de vesting én het naastgelegen vogelrijke natuurreservaat met zeldzame planten, vlinders en zelfs de adder is hier weer gespot.

  meer info
  Bourtange