Vogelkijkhutten van Het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap heeft op prachtige plekken vogelkijkhutten waar de meest uiteenlopende vogels geobserveerd kunnen worden. Vogelhutten zijn niet alleen interessant voor de doorgewinterde vogelaar, ook voor de natuurliefhebber in het algemeen. Uniek voor Nederland is de Kiekkaaste in het Dollardgebied: de enige buitendijkse kijkhut van ons land!

Waar vind je onze vogelkijkhutten?

Nieuwe Statenzijl: Kiekkaaste, unieke buitendijkse vogelkijkhut

Een bijzondere locatie, aan de rand van het wad, bereikbaar via een vlonderpad. De hut geeft een goed zicht op de slikvelden van de Dollard. Er zijn hier onder andere honderden bonte strandlopers te zien. En met een beetje geluk zeehonden al dan niet vergezeld van hun jongen. Meer over het natuurgebied

Kropswolderbuitenpolder: polderpad en vogelkijkhut

Deze polder is gevormd tot een natuurlijk ‘wetland’ met hoge waterstanden in de winter en lage in de zomer. Deze wisselende waterstanden zorgen voor een moerasnatuur waar ganzen, eenden, tureluurs en lepelaars zich thuis voelen. Deze kijktoren is toegankelijk voor minder-validen. Meer over het natuurgebied

Leekstermeer: De Veenman vogelkijkhut en Olde Mart uitkijktoren in de Lettelberterpetten

De Lettelberterpetten zijn ontstaan door veenafgraving. Door verlandingsprocessen is hier en daar een elzenbosje ontstaan. Hier zijn de vuurgoudhaan, boomkruiper en goudvink kind aan huis. Verder worden veel eenden, ganzen en roofvogels gespot. Meer over het natuurgebied

Polder Breebaart: vogelkijkhut

In deze voormalige polder waar het getij is teruggebracht, kun je vanuit de vogelhut de overtijende steltlopers bekijken die hier met name in augustus met tienduizenden neerstrijken. In dit jonge natuurgebied worden veel bijzondere vogels waargenomen zoals de breedbek- en gestreepte strandloper, roodhalsgans, witvleugelstern, de zwarte ooievaar en de zeearend. De vogelkijkhut is toegankelijk voor minder-validen. Meer over het natuurgebied

kluut

Polder Breebaart: fotohut

Naast een openbare vogelkijkhut is er de fotohut van Han Bouwmeester Natuurfotografie. De hut is comfortabel ingericht zodat je er meerdere uren kan verblijven. Vogels als de goudplevier, smient, lepelaar, kluut, grutto of strandloper worden hier graag gezien. De hut is te huur; de helft van de opbrengsten gaat naar Het Groninger Landschap. Kijk voor mogelijkheden op www.hanbouwmeester.nl (HBN Fotohut 10).

Zuidlaardermeer: uitkijktoren Oostpolder, Noordlaren

De Oostpolder en de Onnerpolder liggen ten westen van het Zuidlaardermeer, parallel aan de Hondsrug tussen Haren en Noordlaren. Net als de andere polders rondom het Zuidlaardermeer zijn ze onderdeel van het beekdalsysteem van het Zuidlaardermeergebied. Het Groninger Landschap maakt van de polders steeds betere leefgebieden maken voor weide- en moerasvogels. Meer over het natuurgebied

Zuidlaardermeer: uitkijktoren in Leinwijk

In dit recent ingerichte natuurgebied ligt het accent op het herstel van een zo natuurlijk mogelijk beekdal. Hier wordt gekeken naar het effect van de wisselende waterstanden en stromingen in het terrein, op de planten en de dieren. Vogels zoals de bruine kiekendief, kleine karekiet en rietgors kunnen vanuit de toren goed worden waargenomen. Meer over het natuurgebied

Zuidlaardermeer: vogelkijkhut de Kiekhörn in de Westerbroekstermadepolder

Dit gebied dat vroeger onder invloed stond van overstromingen, is ingepolderd en ingericht als natuurgebied. Hier vind je de grote zilverreiger, geoorde fuut, bruine kiekendief en de lepelaar. De zeearend is ook hier kind aan huis. Meer over het natuurgebied