Hunzezone

De Hunzezone bij Euvelgunne

Rond de stad Groningen zijn nog maar weinig overblijfselen te vinden van de Hunze, de rivier die vanuit Drenthe naar de Waddenzee kronkelde. Maar in dit kleine gebied, ingeklemd tussen bedrijventerreinen, stroomt nog een oud stukje Hunze. Een oude meander en hoge oeverwallen zijn nog goed te zien en vertellen de historie van het Groninger landschap.

Natuur bij bedrijventerreinen

Ondanks de bedrijvigheid van de omliggende bedrijventerreinen is er veel natuur te zien in de Hunzezone. Wilde men vroeger het water zo snel mogelijk weg hebben (men wilde overstromingen voorkomen en het land kunnen bewonen en bebouwen), nu wordt er zoveel mogelijk water vastgehouden. In de Hunzezone wordt al het regenwater van de omliggende bedrijventerreinen verzameld. Dit zorgt voor erg schoon water waar veel kikkers en salamanders op afkomen.

"Een groene oase midden in het industrieterrein "

Blaarkop

Een bijzondere gast in de Hunzezone is de Groninger blaarkop, een oud ras rundvee dat hier al in de Middeleeuwen rondliep. Voor het beheer van de Hunzezone gaat Het Groninger Landschap gedeeltelijk terug naar oude agrarisch gebruiken; we begrazen en hooien het land. De blaarkoppen houden het gebied open. Op plekken waar zij niet rondlopen wordt het gras gemaaid en daarna gedroogd tot hooi. Dit hooi dient als voer voor de winter, wanneer de blaarkoppen op stal staan.

Een graag gebruikt wandelgebied in de lunchpauze

midden in bedrijventerrein

Een zachte overgang van stad naar platteland

Tegenwoordig maakt de Hunzezone onderdeel uit van een aantal groene zones rondom de stad Groningen. Met deze zones wordt de overgang van de stad naar het platteland verzacht. Niet alleen voor de mens, maar ook voor de natuur.  Voor kleine zoogdieren als de hermelijn, muizen en marters zijn er  voorzieningen getroffen door de stad Groningen om te voorkomen dat ze verkeersslachtoffer worden.

Wat doet Het Groninger Landschap?

Dat dit stukje Hunze behouden is gebleven, hebben we vooral te danken aan  de heer Thies Dijkhuis. Zijn boerderij staat op deze historische plek. Z’n  leven lang spande de heer Dijkhuis zich in om het land van zijn familie te behouden. In 2014 interviewden we hem voor een item in ons kwartaalblad de Golden Raand. Dit artikel kun je hier teruglezen.
Het Groninger Landschap heeft het stokje inmiddels van de heer Dijkhuis overgenomen en in het behoud en beheer (volgens oud agrarisch gebruik) van de Hunzezone trekken we samen op met de Gemeente Groningen en de omliggende bedrijven.

Koppel zwanen zijn vaste bewoners van de Hunzezone

net als de ijsvogel en ooievaar

De Hunzezone bezoeken

In de Hunzezone komen geen auto’s.  Je kunt hier dan ook heerlijk rustig wandelen en fietsen.

 

 

Kennis maken?

Kennis maken met Het Groninger Landschap? Lees ons kwartaalblad Golden Raand.
Vraag ‘m nu gratis aan!


Bestel gratis