Reitdiep

Reitdiep vogelparadijs, Bezoekerscentrum Reitdiep

De achtertuin van de stad

Net boven de stad Groningen ligt het uitgestrekte Reitdiepgebied. Vernoemd naar de gelijknamige, dertig kilometer lange rivier die de Stad Groningen met de zee verbond. Het water liep als een natuurlijke barrière door het landschap. Slechts op enkele plaatsen kon het overgestoken worden met een veerpont en dat is terug te zien in de loop van de wegen. Tegenwoordig vormt het gebied een unieke, cultuurhistorische achtertuin van de stad: om te wandelen, te fietsen en voormalige borgen en wierdedorpen te bezoeken. Vergeet je verrekijker niet, want de vele weidevogels wil je niet missen!

Eeuwenoud landschap

De structuur van het landschap is grotendeels intact. Het Reitdiep werd gespaard voor ingrijpende ruilverkaveling, waardoor kronkelende wegen en waterlopen het beeld bepalen. De strijd van de mens tegen het water is af te lezen in het landschap met z’n talloze wierdedorpen, dijken, sluizen en kolken. Het Reitdiep is het oudste cultuurgebied van Nederland. In de vroege Middeleeuwen was het één van de welvarendste, en meest dichtbevolkte regio’s van West Europa.

 

Weidevogelgebied

Deze ongerepte regio is ingericht als weidevogelgebied. Het beheer richt zich op het behoud van de weidevogels die hier vanuit Zuid Europa en Afrika neerstrijken om te fourageren en te broeden. Lees hier de uitgebreide gebiedsvisie.

Klik hier voor de rapportage broedvogelkartering weidevogels Reitdiep 2019

 

Groninger Natuurfonds

Ter ere van ons 85 jarig jubileum lanceren we het Groninger Natuurfonds, een nieuw fonds waarmee we onze oorspronkelijke missie uit 1936 extra kracht geven.  Help mee en bescherm al voor € 7,50 één m² natuur voor de toekomst.

In 2021 zoeken we naar aankoopkansen in het Westerkwartier en het Reitdiep. Kijk hier voor meer informatie over het Groninger Natuurfonds.

De natuurgebieden in het Reitdiep

De bezittingen van het Groninger Landschap in het Reitdiep bestaan uit het Reitdiep en de Medendertilsterpolder.

Reitdiep

Vroeger stroomde De Hunze door het Reitdiep. Dankzij onze Hunzevisie zal dit straks weer het geval zijn en wordt het gebied nóg aantrekkelijker voor weidevogels.

Lees meer
Reitdiep 9738 Groningen

Interactieve kaart

Medenertilsterpolder

Medenertilsterpolder is een dichtbevolkt weidevogelgebied. Hier broeden bijv. maar liefst 75 gruttopaartjes per honderd hectare.

Lees meer
Reitdiep 9892 Feerwerd