Herstel Occo Reintiesheerd Stedum

Aan de Delleweg in Stedum staat de imposante kop-hals-rompboerderij Occo Reintiesheerd. Het dwarse voorhuis, de hoofdschuur en de bijschuur vormen samen een rijksmonument. Ook het aangelegen wierdencomplex maakt duidelijk dat aan de Delleweg in Stedum een waardevol cultuurlandschap ligt.

Cultuur- en architectuurhistorisch belang

Occo Reintiesheerd heeft landschappelijk hoge monumentwaarde als grote historische kop-hals-rompboerderij gelegen op een hoog stuk voormalig bouwland. Bovendien heeft de boerderij waarde als de historische opvolger van een vlak daarbij gelegen boerderij die vermoedelijk een zeer oude oorsprong had. Tevens maakt het complex van wierden duidelijk dat het hier om een waardevol oud cultuurlandschap gaat.

Het voorhuis en de hals hebben een hoge monumentwaarde door de uitwendige eclectische architectuur . Ook het rijke interieur met stukwerkplafonds, haardpartijen, vensterbanken en dergelijke dragen bij aan de monumentwaarde. De hoofdschuur en bijschuur hebben een positieve tot hoge monumentwaarde door de oorspronkelijke vorm en authentieke gevels, de authentieke indeling en de eenvoudige sobere historische inrichting.

Wierdencomplex Stedum-de Weer

De boerderij ligt op een hoog gelegen voormalig perceel bouwland. Tevens grenst het perceel aan een complex van tenminste drie wierden dat bekend is als Stedum-de Weer. Dit wierdencomplex is in de tweede helft van de vroege middeleeuwen opgeworpen op een kwelderrug aan de westelijke rand van de Fivelboezem. Aan de noordzijde grensde de wierde aan een getijdengeul, bekend onder de naam Delle. De Delleweg is in oorsprong vermoedelijk de voortzetting van de kwelderrug of oeverwal van de Delle.

Blik op de toekomst

Door de gaswinning in Groningen heeft de boerderij aardbevingsschade opgelopen. De laatste eigenaren hebben de boerderij verkocht aan de NAM, die op haar beurt de boerderij in 2017 heeft overgedragen aan Het Groninger Landschap. Dankzij de overdracht is de instandhouding van het monumentale karakter van de boerderij gegarandeerd.

Het plan is om net als in De Haver en Plaats Melkema de woonfunctie te verplaatsen naar de schuur. In het geval van Occo Reintiesheerd zal de woonfunctie gerealiseerd worden in de bijschuur van de boerderij. Op deze manier koopt Het Groninger Landschap tijd om zo over een aantal jaar opnieuw te kijken naar de bevingen en grond.

Planning

In januari 2022 zijn we bezig met de aanbesteding. Zodra dit afgerond is, kan er gestart worden met de verbouw- en herstelplannen.