Boerderij Euvelgunnerheem

Bekijk alle Erfgoed

De boerderij en het omliggende land vormen een oase te midden van stedelijke bebouwing en bedrijvigheid

Een groene oase tussen alle bedrijvigheid

In maart 2019 overleed Thies Dijkhuis, de laatste boer van Euvelgunne. Zijn leven lang woonde hij op de boerderij Euvelgunnerheem in Euvelgunne, aan de oude bedding van de Hunze. Samen met broer Teun en zus Fré heeft hij zich ingezet om de Hunzezone te behouden tegen de oprukkende stad. Nu vormen zijn boerderij en het omliggende land een oase te midden van stedelijke bebouwing en bedrijvigheid. Fietsers en wandelaars genieten van de natuur en de eeuwenoude historie in vorm van de kleine landbouwperceeltjes, het water en de boerderij.

Thies Dijkhuis - laatste boer van Euvelgunne

De boerderij en het land eromheen zijn nagelaten aan Het Groninger Landschap. Euvelgunnerheem wordt gerestaureerd en krijgt in de toekomst een nieuwe bestemming.

Boerderij ouder dan vermoed

Bouwhistorisch onderzoek heeft aangetoond dat boerderij Euvelgunnerheem in de stad Groningen meer dan 350 jaar oud is. Dat is veel ouder dan in de eerste instantie werd vermoed. Bewijs voor de leeftijd is gevonden in de gebinten die bestaan uit 17e eeuws grenenhout uit Scandinavië.

Door de breedtes van de jaarringen van het hout als een streepjescode te vergelijken met ander oud hout is er te achterhalen wanneer en waar het hout gekapt is. Daaruit blijkt dat het grenenhout in 1666 als grove den in Zuid-Zweden is gekapt.

De leeftijd van een boerderij kan men niet altijd afleiden aan de stijl en leeftijd van het voorhuis. De schuren daarachter zijn vaak veel ouder. De oudste onderdelen van een schuur zijn meestal de grote gebinten die het dak dragen. De grote gebinten worden haast nooit vervangen en zijn dan ook geschikt om te onderzoeken hoe oud een boerderij van origine is.

Dat het hout voor de gebinten in Euvelgunnerheem helemaal uit Scandinavië werd gehaald is makkelijk te verklaren. Door de groeiende welvaart in de 16e en 17e (Gouden) eeuw was de vraag naar hout in de scheeps- en woningbouw enorm. Het gangbare eikenhout uit eigen land werd steeds schaarser en daarom ging men op zoek naar alternatieven. In het begin van de 17e eeuw  kwam de houthandel met Scandinavië goed op gang. De uitgestrekte dennenbossen in met name Zuid-Zweden vormden een rijke houtbron voor gebinten, kapconstructies en spanten in Holland. Naar nu blijkt, kwam het hout ook in Groningen terecht.

Standbeeld Thies Dijkhuis

Thies Dijkhuis, de laatste boer van Euvelgunne, is vereeuwigd met een standbeeld bij zijn oude boerderij de Euvelgunnerheem. Teun en Fré Dijkhuis,  de broer en zus van Dijkhuis, hebben het beeld onthuld. Het bronzen beeldje is gemaakt door kunstenaar Cindy Sprokel in opdracht van Bedrijvenvereniging Zuidoost en Het Groninger Landschap.

Blaarkoppen bij Euvelgunnerheem, Hunzezone