Huize Weltevreden

Dit beeldbepalende Rijksmonument in Glimmen kent een bijzonder verleden. Het werd in 1806 gebouwd als Herberg, vervolgens bewoond als buitenplaats en na vererving ingericht als ‘Huis van Weldadigheid’. In 2013 nam Het Groninger Landschap Huize Weltevreden over en werd de huidige bestemming als woonplek voor ‘zelfstandig residerende senioren’ gehandhaafd.

Van café tot huis van weldadigheid

Toen de welgestelde Geertruida Johanna Elisabeth Jullens Huize Weltevreden in 1828 verwierf, bewoonde zij het samen met haar man als buitenplaats. Het kinderloze echtpaar liet Weltevreden na aan een stichting die er een bestemming ‘ten algemene nutte’ aan zou geven. Zo transformeerde de indrukwekkende buitenplaats tot een huis van weldadigheid voor ‘de verpleging van behoeftige weezen, oude mannen en oude vrouwen, bij voorkeur behorende tot de Nederduitsche Hervormde Gemeente van Haren’. De volgende stap was de inrichting van het huis als appartementengebouw voor zelfstandig wonende senioren.

Wat doet Het Groninger Landschap?

Na de verwerving van het pand heeft het Groninger Landschap de lopende exploitatie als appartementencomplex overgenomen. De tuin wordt in oude glorie hersteld en natuurlijk wordt het huis, met het respect dat een Rijksmonument verdient, onderhouden. Huize Weltevreden is niet toegankelijk voor publiek.

Bezoekersinformatie

In Huize Weltevreden wordt gewoond en het monument is niet open voor publiek

Locatie
Rijksstraatweg 4
9756 AE Glimmen

Contact
050-3135901
info@groningerlandschap.nl

Op de kaart