Reitdiep

Reitdiep: oudste cultuurlandschap van West-Europa

Een overweldigende rust en ruimte is wat je ervaart als je vanuit de stad Groningen het weidse landschap van het Reitdiep in fietst. Dit oudste cultuurlandschap van West-Europa ademt historie; verbeeldt de strijd van de mens tegen het water. Wierdedorpen, sluizen, dijken en kolken vormen hiervan het bewijs. Maar er is meer, meer dan 2600 jaar bewoningsgeschiedenis.

Uniek weidevogelparadijs

Het huidige Reitdiep staat volledig ten dienste van de weidevogels die hier kunnen broeden en foerageren. Grutto’s, kieviten, wulpen, snippen en goudplevieren zijn graag- en veel geziene gasten in het gebied: de Hunzevisie begint zijn vruchten af te werpen!

Klik hier voor de rapportage Weidevogels in het Reitdiep 2021

Red de Rijke Weide

Het Groninger Landschap neemt actief deel aan de campagne van de Vogelbescherming ‘Red de Rijke Weide’. Bedoeling is om in 2020 over 200.000 hectare natuurlijke, bloemrijke weide te beschikken. Niet alleen om de weidevogels te behouden, maar ook om Nederland van gezond natuurzuivel te voorzien.

Ondersteun ons en werk mee aan de doelstellingen van ‘Red de Rijke Weide’!
Predatieonderzoek Reitdiep, 2019 Plaatsen raster door vrijwilligers

Predatieonderzoek in het Reitdiep

Als onderdeel van het Actieplan Weidevogels Groningen, hebben wij in 2019 in samenwerking met Collectief Groningen, Rijksuniversiteit Groningen onderzoek uitgevoerd binnen de Winsumermeeden, Paddepoel en Koningslaagte. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de rol van predatie op weidevogelnesten en de effectiviteit van het afrasteren van weidevogelnesten ter voorkoming van nestpredatie.

Lees meer

De omgekeerde wereld

De Hunze was eeuwenlang de belangrijkste vaarweg van de stad Groningen naar zee. Door de vele kronkelingen in de rivier werd deze gekanaliseerd. In 1629 werd de laatste stuk tussen Wetsingerzijl en Noorderpomp rechtgetrokken. Toen werd de Hunze omgedoopt tot Reitdiep.
De mens heeft het strijdtoneel tegen het water verlaten. Sterker nog, nu geldt de omgekeerde wereld. Het Groninger Landschap heeft, samen met het Drents landschap, de Hunzevisie opgesteld om het Reitdiep weer om te vormen naar de stromende rivier die zij ooit was. De Hunze gaat haar natuurlijke loop weer volgen. Uiteindelijk zal ze zelfs uitmonden in de Waddenzee bij het Lauwersmeer. Op deze manier worden belangrijke natuurwaarden hersteld en krijgen oorspronkelijke planten- en vogelsoorten weer alle ruimte in het gebied.

Borgterrein Harssens

Twee borgen

Net onder Adorp ligt het oude borgterrein Harssens, waar ooit twee borgen stonden uit de veertiende en zestiende eeuw. Het terrein hebben we zó gerestaureerd dat de contouren van de fundamenten en de grachten te zien zijn. Je hoeft weinig moeite te doen om de rijke historie hier te voelen!

Boerderij uit 1900

Het bij het terrein behorende boerderijtje is herbouwd in de stijl van 1900. De kleine boerderij speelde toen een belangrijke rol bij het wilsterflappen, het vangen van de goudplevieren wat toentertijd een aardige duit opleverden. In de schuur van het boerderijtje is een kleine expositie te zien van de geschiedenis van het gebied. Expositie is te bezichtigen iedere zaterdag van juni t/m oktober tussen 13.00 en 17.00 uur.  Klik hier voor meer informatie over de expositie

Wilsterflappen

Wilster is de lokale naam voor de goudplevier en ‘flappen’ verwijst naar de vangmethode met enorme netten van ruim 20 meter lang en 4 meter hoog.
Vroeger werden de goudplevieren gevangen voor consumptie. Dat is nu natuurlijk niet meer aan de orde. Het wilsterflappen wordt nu ingezet voor het vangen en ringen van vogels.

"Het wilsterflappen wordt nu ingezet voor het vangen en ringen van vogels. Zo is er inzicht in trek, gedrag en levensduur: hoe meer we weten, hoe beter we kunnen beschermen."

Het Reitdiep bezoeken

Langs het borgterrein is een fietspad aangelegd dat ook tijdens het broedseizoen geopend is. Het loopt vanaf de provinciale weg Groningen-Winsum naar de Paddepoelsterweg.
Ons bezoekerscentrum Bezoekerscentrum Reitdiep vormt de toegangspoort tot het Reitdiep. Dit centrum is gevestigd in een monumentale boerderij en is tijdens kantooruren vrij toegankelijk. In en rond het bezoekerscentrum worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Wandelroutes en fietsroutes zijn in de winkel van het centrum verkrijgbaar.