Zuidelijk Westerkwartier

Parels in het Zuidelijk Westerkwartier

Wie Groningen zegt, denkt aan eindeloze vergezichten: het fascinerende samenspel tussen land en water, wolken en wind. Hoe anders is dat in het Zuidelijk Westerkwartier. Hier beheren we onze prachtige bosgebieden: goed voor vele kilometers wandelroute.

Een landschap zo divers je raakt niet uitgekeken

Van productie – naar natuurbos

Zowel het Nanninga’s Bos als het Harense Bos ontwikkelen we van productie- tot natuurbos. Stapsgewijs ontstaat zo een meer oorspronkelijke, gevarieerde flora en fauna. De komst van de eekhoorn en de boomklever onderstrepen het succes van onze aanpak. Het is hier heerlijk beschut wandelen, net als bij het Bolmeer: een pingoruïne uit de laatste ijstijd.

Dassen
Sinds enkele jaren is de Das terug in het Zuidelijk Westerkwartier. Het begon met enkele jonge dieren die door het Westerkwartier zwierven opzoek naar geschikt leefgebied. De dassen waren vermoedelijk afkomstig uit zuidoost Friesland en de kop van Drenthe. Inmiddels hebben de dassen zich gesetteld en zijn er  paartjes gevormd. Met behulp van speciale camera’s is vastgesteld dat er jaarlijks jonge dassen worden geboren in het Zuidelijk Westerkwartier. De afgelopen jaren heeft Het Groninger Landschap een aantal maatregelen uitgevoerd om de natuurwaarde van de gebieden in het Westerkwartier te verbeteren. De bossen zijn natuurlijker gemaakt met meer variatie en dood hout. De graslanden en houtsingels zijn zo ingericht dat er veel planten en dieren kunnen leven. De dassen blijken dit te waarderen gezien de gezinsuitbreiding.

 

Coendersborg

Landgoed Coendersborg herbergt een mooie samensmelting van natuur, landschap en cultuurhistorie.

Lees meer
Zuidelijk Westerkwartier

Interactieve kaart

Nanninga’s- en Harense Bos

Deze twee oude productiebossen worden door ons ontwikkeld tot natuurbos.

Lees meer
Zuidelijk Westerkwartier 9354 VL Zevenhuizen

Bolmeer

Het Bolmeer is een pingoruïne. Help ons dit unieke landschapselement uit de ijstijd te bewaren!

Lees meer
Zuidelijk Westerkwartier 9354 VL Zevenhuizen