De Roerdomp in het Hunzedal

De roerdomp is een zeldzame reigerachtige vogel die voorkomt in de rietlanden van het Hunzedal. De geelbruine reiger heeft een kortere, dikkere nek dan de blauwe reiger. Met zijn kleur valt de roerdomp nauwelijks op tussen het riet.

Leefgebied

De roerdomp leeft in rietland, hij zoekt zijn voedsel in de drassige vegetatie langs de waterkant. De Roerdomp komt in 3 van de door ons beheerde natuur gebieden in het Hunzedal voor, namelijk rond het Zuidlaardermeer, in de Oosterpolder en Leinwijk. De Roerdomp foerageert graag in ondiep water met veel riet aan de waterkant. ’s Winters heb je de meeste kans om deze schuwe reigerssoort te zien, er zijn dan namelijk naast de standvaste vogels ook overwinteraars in ons land dan. Ook kiezen ze er dan vaker voor om het riet te verlaten in hun zoektocht naar voedsel.

Voedsel

Roerdompen leven net als de blauwe reiger vooral van vissen en amfibieën maar ook kleine zoogdieren en dan met name woelmuizen. Ook jonge vogels en insecten zoals de larve van libellen zijn een geliefde snack.

Roerdomp met vis – Luuk Vermeer

Rode lijst

De roerdomp staat op de rode lijst, gelukkig gaat het de laatse jaren steeds beter met de vogel, mede door de inzet van Het Groninger Landschap in het Hunzedal.

Geluid

Joost van Bruggen, XC648100. Toegankelijk via www.xeno-canto.org/648100.

Zelf de Roerdomp spotten in het Hunzedal?

Dat kan! Met wat geluk en geduld is het mogelijk de Roerdomp te spotten vanuit uitkijktoren Leinwijk. Meer informatie over de uitkijktoren vind je hier.

De roerdomp, als indicatorsoort voor gezonde wetlands

Contact en openingstijden

Locatie
Meerweg 62A
9606 PP Kropswolde

Contact
050-3135901
info@groningerlandschap.nl

Op de kaart