Hunzedal

Het Hunzedal

Het Hunzedal is onderdeel van het beekdalsysteem van de Hunze. Vroeger stond dit beekdal in het najaar en in de winter onder water. Het was er zompig en moerassig. Later nam de mens het hier over. De oeverlanden werden ingepolderd en drooggelegd voor bewoning, veeteelt en akkerbouw. Dat ging helaas ten koste van planten en vogels. Die hadden een gevarieerde en natte leefomgeving nodig.

Hunzedal is omgetoverd van landbouwgebied in een drassig vogelparadijs

Het Zuidlaardermeer, een mooie leefomgeving voor de bevers.

Het Hunzedal, een prachtig en uniek natuurgebied op fietsafstand van de stad Groningen. Leefgebied van otter, bever, zeearend, roerdomp en witwangstern.

Beleef de vier seizoenen in het Hunzedal

Terug naar oude staat

Samen met het Drents Landschap probeert Het Groninger Landschap het Hunzedal zoveel mogelijk in haar oude staat terug te brengen. Bijvoorbeeld door een ander waterbeheer te voeren. ’s Winters kiezen we voor een hoger waterpeil, ’s zomers voor een lagere stand. Planten en dieren hebben daar baat bij.

 

De natuurgebieden in het Hunzedal

De bezittingen van Het Groninger Landschap in het Hunzedal beslaan bijna 2000 hectare en bestaan uit de volgende gebieden:

Moeraspolders

Landbouwpolders omgevormd tot ‘natte’ natuur.

Lees meer
Hunzedal 9753 Haren

Interactieve kaart

Leinwijk en Wolfsbarge

Een uniek project in Leinwijk: we onderzoeken de invloed van beweging in het water en wisselende waterstanden op de waterkwaliteit en de plantengroei.

Lees meer
Hunzedal 9606 PP Kropswolde

Oost- en Onnerpolder

De polders zijn onderdeel van het beekdalsysteem van het Zuidlaardermeergebied. Van oudsher een echt weidevogelgebied, waar deze vogels zich nu weer steeds beter thuis voelen.

Lees meer
Hunzedal 9479 TC Noordlaren

Oosterpolder

In de natte Oosterpolder wint de natuur aan verscheidenheid; we zien een toename van plantensoorten, amfibieën en zelfs de roerdomp en hermelijn zijn gespot.

Lees meer
Hunzedal 9753 HT Haren

Hunzezone

Unieke natuur rondom een oud stukje van rivier De Hunze, grenzend aan de bedrijventerreinen bij Euvelgunne. Autovrij wandelen en fietsen in dit gebied.

Lees meer
Hunzedal 9723 Groningen

’t Hemrik

‘t Hemrik is een klein en kwetsbaar natuurgebied dat nog het landschap van vroeger laat zien, met onder andere een moerasbos en moerassprinkhanen.

Lees meer
Hunzedal 9752 Haren

Zuidlaardermeer

Het Zuidlaardermeer is op natuurlijke manier ontstaan, in de 12e of 13e eeuw en waarschijnlijk door een opstopping in de Hunze. Het gebied is een waar vogelparadijs.

Lees meer
Hunzedal Kropswolde