Waddenkust

Vergezicht, Waddenkust

Waddenkust van Groningen

Geen indrukwekkender beeld van Noord-Groningen dan vanaf de zeedijk. Aan de ene kant het weidse water met z’n wildernis aan zandplaten en kwelders, aan de andere kant van de dijk het door mensenhanden geknede landschap. Hier helpt Het Groninger Landschap mee natuur en cultuur te behouden en te ontwikkelen.

Behouden en ontwikkelen

Door onvoldoende afgestemd beheer zijn de kwaliteiten van het noordelijke kustgebied sterk teruggelopen. Samen met andere natuurorganisaties, boeren en overheden zetten wij ons in om de natuurwaarden in dit gebied te herstellen. Wij werken gezamenlijk aan een herstelplan voor de kwelders, realiseren meer brakwatergebieden en zetten we ons in voor het behoud van cultuurhistorische elementen in het landschap. Zo krijgt de eendenkooi Nieuw Onrust weer een functie bij het ringen van vogels.

 

Onze natuurgebieden aan de Waddenkust

Klik op onderstaande blokken om meer te weten te komen over de kwelders en verschillende cultuurhistorische locaties die in ons bezit zijn.

Kwelders

Langs de randen van de Waddenzee vind je de kwelders met een enorme natuurrijkdom. Maar deze rijkdom staat onder druk en onderhoud is nodig voor de juiste balans.

Lees meer
Waddenkust 9988 TE Usquert

Interactieve kaart

Achter de Waddendijk

Van Klutenplas tot Wierdekerkhof en Middeleeuwse dijk, ontdek de natuurlijke en cultuurhistorische pareltjes in de polders achter de Waddendijk.

Lees meer
Waddenkust 9988 TE Usquert

Klutenplas

De Klutenplas is het eerste terrein dat wij hebben omgevormd tot een brakwatergebied. Inmiddels heeft zich hier een indrukwekkende vegetatie ontwikkeld.

Lees meer
Waddenkust 9956 Den Andel

Feddema’s plas

De Waddenzee biedt onvoldoende buitendijkse kwelderruimte voor de vogels, daarom is een natuurgebied als de Feddema’s plas zo belangrijk.

Lees meer
Waddenkust 9978 Hornhuizen